Servis čpavkové technologie

Servis čpavkové technologie

Poskytujeme servisní pohotovost 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Zajišťujeme komplexní servis a údržbu pro chladící čpavkové technologiefreonová zařízení a strojovny chlazení včetně částí elektro a MaR.
Provádíme servis a opravy instalovaných kompresorů, výměníků tepla, výparníků, vzduchových a odpařovacích kondenzátorů, chladících věží, armatur, řízených ventilů, čpavkových čerpadel, ledových ploch zimních stadionů atd.

Nabízíme provedení celkové kontroly se zaregulováním chladícího okruhu, detekci a odstranění úniků chladiva, odvzdušnění nebo odolejování systému.
Řešíme doplnění zařízení o rekuperaci a zpětné získávání odpadního tepla včetně jeho následného využití v provozu nebo drobná doplnění a úpravy chladícího zařízení. Provádíme doplnění chladiva čpavek NH3 (R717), oxid uhličitý CO2 (R744) a freonů do zařízení s následným zaregulováním chladícího okruhu.

Pro provedení nabízeného servisu nebo opravy dodáváme potřebný rozsah náhradních dílů, z nichž většina je u nás skladem k dispozici. Dodáváme olejové náplně pro chladící kompresory, čpavková čerpadla a náhradní díly pro komponenty výrobců Witt, Danfoss, HB Products, Hansen, Evapco a Baltimore.

Pokud si nejste jistí rozsahem plánované údržby, kontaktujte nás. Doporučíme vhodný rozsah servisních prací pro Vaše zařízení včetně zaslání cenové nabídky.

Kompletní řešení údržby a servisu pro zimní stadiony, pivovary, masokombináty, mlékárny a průmyslové výrobní závody.

Kontroly chladícího zařízení a servis komponentů

Při provádění servisních prací je naším cílem provozovatele zařízení upozornit na všechny potřebné servisní úkony a závady, které byly techniky na místě zjištěny. Opomenutí těchto úkonů může mít za následek opakované návštěvy servisního technika a navýšení celkových ročních nákladů vynaložených na servis zařízení.

Při provádění všech servisních prací nabízíme provedení kontroly jednotlivých komponentů:
vstřikovacích a elektromagnetických ventilů, armatur, kapalinových filtrů, ledové plochy zimního stadionu, bezpečnostních ochran, nastavení řídícího systému, rozvaděčů atd.

Doporučujeme do údržby pravidelně zahrnout i odolejování a odvzdušnění systému. Provádíme doplnění chladiva čpavek (R717), oxid uhličitý (R744) a freonů.

Servis chladících věží a kondenzátorů

Součástí údržby chladících věží a odpařovacích kondenzátorů je kontrola a následné čištění všech částí od úsadeb a zachycených nečistot. Dále je provedeno seřízení elektromotorů, řemenů, promazání ložisek a celková funkční zkouška.

Při údržbě vzduchových kondenzátorů je provedeno čištění nasávací strany a rovnání lamel trubkovnice, kontrola elektromotorů, svorkovnic a vůlí na ložiskách ventilátorů.

Výrobcem běžně doporučované intervaly údržby jsou 1 – 2 prohlídky ročně podle množství provozních hodin a provozních podmínek.

Provádíme servis kondenzátorů výrobců Evapco, Baltimore, Güentner, Thermofin a Goedhart.

Servis a opravy čpavkových čerpadel

Pravidelná údržba a dobrý stav čpavkových čerpadel zkrátí chladící cyklus zařízení, prodlouží životnost čerpadla a zajistí snížení celkových provozních nákladů technologie.

Při pravidelné údržbě je čpavkové čerpadlo kompletně demontováno a je provedena rozborka a důkladné čištění všech dílů včetně bloku, oběžných kol a kapalinových filtrů. Jsou vyměněna ložiska hřídele, hřídelové ucpávky a všechna těsnění. Doplněna je nová olejová náplň.

Údržbu čpavkových čerpadel doporučujeme pravidelně spojit s kontrolou chladícího zařízení.

Pro čpavková čerpadla a komponenty výrobce Witt držíme většinu náhradních dílů skladem.

Servis rozebíratelných deskových výměníků tepla

Odborný servis deskových výměníků má pozitivní ekonomický dopad na provozní náklady.
Při provozu na deskách mohou vznikat úsadby, které výrazně snižují účinnost přestupu tepla.

Zajišťujeme komplexní servis deskových výměníků s médiem čpavek. Dle stavu znečištění provádíme chemické nebo mechanické čištění jednotlivých desek výměníku.

V případě netěsnosti nebo po uplynutí doporučené doby výrobcem, provádíme kompletní přetěsnění všech desek výměníku.

Provádíme servis výměníků výrobců Danfoss, Sondex, Alfa Laval, APV, SPX a Thermowave.

Pohotovostní výjezdy a garance dojezdu techniků

Našim smluvním zákazníkům garantujeme dobu dojezdu servisního technika po celém území České republiky a technickou podporu strojníkům a obsluze zařízení včetně víkendů a svátků.

V případě poruchy nebo poptávky servisu nás kontaktujte.
 

+420 773 264 838

+420 722 986 896