Deskové výměníky tepla

Deskové výměníky tepla

Poskytujeme servisní pohotovost 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Nabízíme komplexní servis a údržbu deskových výměníků tepla výrobců Danfoss, Sondex, Alfa Laval, APV, SPX a Thermowave pro které dodáváme kompletní sortiment těsnění a potřebné náhradní díly. Naše služby zahrnují pravidelný servis deskových výměníků a jejich čištění. V případě netěsností zjištění místa úniku včetně kontroly stavu jednotlivých desek a provedeme přetěsnění deskového výměníku.

Zajistíme rozšíření deskového výměníku nebo celkovou náhradu výměníku za nový včetně potřebných úprav připojovacího potrubí. Při demontáži deskových výměníků s médiem čpavek provedeme potřebné servisní práce včetně zpětného uvedení zařízení do provozu. Dodáváme kompletní sortiment pro deskové výměníky jakými jsou sady nových těsnění, nové desky, kazety, izolace a odkapní vany.

Pravidelný odborný servis deskových výměníků má pozitivní ekonomický dopad na chod celého chladícího zařízení. Během provozu mohou vznikat úsadby na stěnách výměníku, které výrazně snižují jeho účinnost. Obnovení maximálního přestupu tepla zvyšuje účinnost výměníku, jsou zajištěny projektované provozní parametry a zkrátí se potřebná doba chodu zařízení.

Naše společnost je autorizovaným servisním partnerem výrobce deskových výměníků Danfoss.

Pro speciálně konstruované čpavkové deskové výměníky absolvovali naši technici školení výrobním závodem Danfoss zaměřené na jejich konstrukci, správné provedení instalace a následný odborný servis.

Servis a údržba rozebíratelných deskových výměníků

Provádíme komplexní servis rozebíratelných deskových výměníků tepla. Při sníženém přestupu tepla na výměníku doporučujeme provést jeho odborné čištění. Toto lze provést chemickým čištěním nebo jeho demontáží a důkladným mechanickým čištěním jednotlivých desek, které je z našeho pohledu nejlepším řešením pro garanci výsledku a odstranění veškerých úsadeb.

V případě netěsnosti na deskovém výměníku nebo po uplynutí doporučené doby výrobcem provádíme kompletní přetěsnění výměníku.

Dodávky a montáže výměníků tepla

Řešíme kompletní projekční přípravy, dodávky a montáže výměníků tepla pro průmyslová čpavková chladící zařízení.

Připravíme pro Vás doplnění zařízení o rekuperaci a zpětné získávání odpadního tepla včetně následného využití v provozu nebo jeho akumulaci a generaci úspor z provozních nákladů.

Řešíme problematiku a dodávku výměníků tepla sloužících jako výparník a kondenzátor na zařízeních s nepřímým chlazením. Dodáváme deskové výměníky tepla, kotlové výměníky tepla, výměníky tepla do sněžné jámy a uzavřené svařované výměníky tepla typu Vahterus.

Pohotovostní výjezdy a garance dojezdu techniků

Našim smluvním zákazníkům garantujeme dobu dojezdu servisního technika po celém území České republiky a technickou podporu strojníkům a obsluze zařízení včetně víkendů a svátků.

V případě poruchy nebo poptávky servisu nás kontaktujte.
 

+420 773 264 838

+420 722 986 896