Vybavení strojoven

Vybavení strojoven

Kompletní vybavení potřebné pro bezpečné provozování čpavkové technologie.

Při použití chladiva čpavek NH3 (R717) jsou dle normy ČSN EN 378 zvláštní požadavky na vybavení strojoven. Seznam požadovaného vybavení strojovny chlazení vždy záleží na konkrétní instalaci a celkové náplni chladiva v systému. Kontaktujte nás a pomůžeme Vám s výběrem správného vybavení pro jejich splnění.

Nabízíme kvalitní a námi v praxi osobně prověřené osobní ochranné pracovní prostředky pro práci se čpavkem a další potřebné vybavení pro strojovny chlazení, nástroje pro pravidelnou údržbu nebo diagnostiku závad. Sortiment celoobličejových a evakuačních masek s filtry proti koncentracím čpavku, ochranné rukavice vyráběné dle přísných požadavků pro činnosti s rizikem výskytu kapalného čpavku. Kompletní řešení detekce úniku čpavku, havarijní ventilátory a osvětlení do výbušného prostředí.

Pro pravidelnou údržbu strojovny chlazení dodáváme potřebné vybavení pro obsluhu a strojníky. Pumpy a čerpadla pro plnění oleje do kompresorů, tlakové hadice pro plnění chladiva a odvzdušňování včetně redukcí, zkušební manometry, zkoušečky cívek magnetických ventilů, detekční přípravky a knoty pro hledání úniků.

Pokud řešíte v současné době bezpečnost Vašeho provozu a splnění všech legislativních podmínek pro provozování čpavkového chladícího zařízení, doporučujeme provést Provozní kontrolní prohlídku zařízení dle Nařízení vlády č. 378/2001 §4 a ČSN EN 378 1-4, kterou pro Vás rádi vypracujeme a v případě nalezených závad nebo nedostatků navrhneme jejich řešení a následně nabídneme provedení jejich odstranění.

Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci se čpavkem

 • Celoobličejové masky pro servisní práce
 • Evakuační celoobličejové masky
 • Plynové filtry proti koncentraci čpavku
 • Ochranné pracovní rukavice pro práci se čpavkem (vel. 9, 11)
 • Přenosný detektor koncentrace plynu (kombinace čpavek + oxid uhelnatý)

 

Čidla a ústředny pro detekce úniku čpavku

 

Nástroje pro údržbu strojoven

 • Ruční pumpa pro plnění oleje do kompresorů
 • Přenosné čerpadlo pro plnění oleje do kompresorů
 • Záchytné vany pro skladování, manipulaci a stáčení oleje ze sudů
 • Tlakové hadice pro plnění chladiva čpavek (R717) včetně redukcí a těsnění
 • Detekční přípravky a knoty pro hledání netěsnosti čpavku
 • Zkoušečka cívek magnetických ventilů
 • Zkušební manometr se stupnicí R717

 

Vybavení strojoven dle ČSN EN 378 1-4

 • Havarijní nouzové sprchy
 • Oční nouzové sprchy
 • Oční výplachové sady
 • Nouzové osvětlení v nevýbušném provedení EX
 • Havarijní ventilátory v nevýbušném provedení EX
 • Štítky potrubí a CLP značení pro čpavkové technologie

Máte platné požadované revize a školení?

Nabízíme provedení všech pravidelných školení a revizí chladícího zařízení dle Nařízení vlády č. 378/2001 §4 a ČSN EN 378 1-4.

     

Kontaktujte nás pro možné termíny jejich provedení.