Projekce a montáže chlazení

Projekce a montáže chlazení

Přistupujeme k zakázkám všech velikostí se stejným zájmem a zodpovědností.

Vypracujeme pro Vás kompletní projektovou dokumentaci pro výstavbu, modernizaci nebo rekonstrukci chladícího zařízení. Důležitá pro nás je Vaše spokojenost a rádi si vyslechneme všechny představy a požadavky, které od nového zařízení očekáváte. Toto zohledníme při návrhu koncepce nového zařízení, doporučíme vhodný výběr technologie, možnosti řízení a rozmístění pro snadnou obsluhu a údržbu. Na základě zvolené technologie navrhneme možnosti doplnění zařízení o rekuperaci, zpětné získávání odpadního tepla, možné využití odebraného odpadního tepla v provozu nebo jeho akumulaci a další možnosti generace úspor z provozních nákladů.

Zajistíme realizaci výstavby, rekonstrukce nebo úpravy chladícího zařízení podle předem vypracované dokumentace nebo na základě předložených požadavků. Rádi pro Vás zajistíme i drobné doplnění a úpravy chladícího zařízení, kterými jsou například výměny netěsných armatur, doplnění pojistných ventilů, výměny potrubí, opravy netěsných výměníků tepla, výměny výparníku nebo kondenzátoru. Dlouhodobou kvalitu našich služeb podporují získané mezinárodní certifikace norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Pokud zvažujete realizování výstavby nebo rekonstrukci chladícího zařízení, nabízíme vypracování studie proveditelnosti. Na základě poskytnutých podkladů, představ, návrhů a technických možností konkrétního zařízení vytvoříme objektivní zprávu, ve které porovnáme možnosti výběru koncepce chlazení, rentabilitu a ekonomickou výhodnost zvažovaného vybavení chladící technologie.

Kompletní řešení pro zimní stadiony, pivovary, masokombináty, mlékárny a průmyslové výrobní závody.

Projekční činnost v oblasti průmyslového chlazení

Nabízíme vypracování projektové dokumentace pro výstavbu, rekonstrukci a úpravu chladícího zařízení podle Vašich požadavků a v souladu s ČSN EN 378 1-4.

Řešíme kompletní čpavkové technologie a freonová zařízení včetně částí elektro a MaR. Vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele včetně realizační dokumentace. Nabízíme konzultace nebo vypracování revize a posouzení stávajícího projektu.

Připravíme také projekt na rozšíření nebo úpravy stávajícího zařízení, doplnění rekuperace zpětného získávání odpadního tepla nebo doplnění ohřevu sněžné jámy pro zimní stadiony.

Významné projekční zakázky realizované naší společností:

Dodávky čpavkových zařízení a chladících technologií

Spolupracujeme s předními výrobci chladících zařízení a komponentů v oboru průmyslového chlazení. Pro námi dodaná zařízení poskytujeme nepřetržitou technickou podporu a vlastní záruční i pozáruční servis.

  • Kompresorová chladící soustrojí
  • Chillery – kompaktní chladiče kapalin s nízkou náplní chladiva R717
  • Odpařovací a vzduchové kondenzátory, chladící věže
  • Výměníky tepla, tlakové nádoby, otevřené nádrže a zásobníky
  • Armatury, ovládací a řídící ventily, komponenty čpavkových okruhů
  • Rozvaděče, frekvenční měniče a elektronika pro průmyslová chladící zařízení

Nabízíme kompletní sortiment komponentů Danfoss, Witt, Hansen a HB Products. Spolupracujeme přímo s výrobními závody Mayekawa (MYCOM), Danfoss a Evapco.

Komplexní řešení montáží čpavkových technologií

Zajistíme pro Vás realizaci výstavby, rekonstrukce nebo doplnění chladícího zařízení podle předložené projektové dokumentace nebo Vašich požadavků a v souladu s ČSN EN 378 1-4.

Provedeme odstavení a inertizaci stávajícího zařízení, jeho demontáže a ekologickou likvidaci. Následnou kompletní dodávku nové technologie a její odbornou montáž. Vypracování všech zákonných revizí a uvedení zařízení do provozu včetně zaregulování a zaškolení obsluhy.

Pro námi instalovaná zařízení poskytujeme nepřetržitou technickou podporu obsluze a vlastní záruční i pozáruční servis.

Splňujeme standardy mezinárodní certifikace norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Zajistíme potřebný servis a údržbu strojovny chlazení.

Nabízíme komplexní servis, údržbu a opravy pístových a šroubových kompresorů výrobců Sabroe, GEA Grasso, Mayekawa (MYCOM) a Bitzer.

Součástí naší servisní činnosti je i údržba výměníků tepla, výparníků, kondenzátorů, armatur, čpavkových čerpadel, ledových ploch zimních stadionů atd.