Odborné školení a revize

Odborné školení a revize

Nabízíme srozumitelný výklad školení, který se zakládá na našich dlouholetých zkušenostech z praxe.

Zajistíme vypracování všech potřebných revizí, školení a kontrolních prohlídek chladícího zařízení, které jsou po jejich provozovateli vyžadovány. Plánování se vždy snažíme uzpůsobit, aby bylo možné provést rozdělení cestovních nákladů mezi jednotlivé zákazníky v každém kraji a nabídnout Vám tímto krokem výhodnější sazby. Neváhejte nás proto kontaktovat, pokud projevíte spolu s dalšími provozy v okolí zájem o jejich vypracování.

Vypracujeme provozní kontrolní prohlídku chladícího zařízení dle Nařízení vlády č. 378/2001 §4 a ČSN EN 378 1-4. Provozovateli následně zašleme podrobně vypracovanou zprávu, ve které upozorníme na zjištěné nedostatky nebo závady a navrhneme postup pro jejich odstranění. Nabízíme provedení odstranění zjištěných závad pro splnění všech legislativních podmínek pro provoz chladícího zařízení nebo čpavkové technologie.

Pravidelné revize pojistných ventilů provádíme na místě na zkušební tlakové stolici. V případě zjištěné netěsnosti má technik k dispozici opravné repasní sady, kterými na místě provede opravu pojistného ventilu a zpětnou instalaci. Provozovateli zašleme vyhotovený samostatný protokol o provedené revizi pro každý pojistný ventil.

Nabízíme vypracování revize tlakových nádob, které jsou součástí instalovaného chladícího zařízení. Dále provedení zjištění skutečného stavu stěn tlakových nádob nebo potrubních rozvodů pomocí moderní ultrazvukové technologie, která dokáže odhalit přítomnost koroze a úbytku materiálu. Pokud jste ztratili nebo Vám chybí revizní kniha tlakové nádoby, jsme schopni Vám ji podle potřebných a předložených podkladů nově vystavit.

Poskytneme pravidelná školení BOZP pro práci a první pomoc při úrazu čpavkem zaměřené na řešení nestandardních situací nebo správného použití bezpečnostního vybavení pro práci se čpavkem. Obsluhu a strojníky průmyslových chladících a mrazících zařízení odborně proškolíme na typ instalované technologie. Praktické zaškolení na údržbu, obsluhu, rozeznání příčin a řešení častých závad je vhodné také pro individuální zaškolení nových pracovníků bez předchozích zkušeností v oboru.

Revize a kontrolní prohlídky chladícího zařízení

Námi vypracované zprávy jsou objektivní a poukazují na skutečný stav zařízení. V případě nalezených nedostatků nebo závad navrhneme možnosti pro jejich řešení a odstranění.

Neváhejte nás kontaktovat o možný termín provedení, pokud řešíte problematiku bezpečnosti
provozu Vašeho chladícího zařízení nebo instalované čpavkové technologie.

Zajišťujeme provedení následujících revizí:

 • Revize pojistných ventilů
 • Revize tlakových nádob instalovaných na chladícím zařízení
 • Revize těsnosti zařízení s regulovanými látkami a F-plyny
 • Provozní kontrolní prohlídku zařízení dle Nařízení vlády č. 378/2001 §4
  a ČSN EN 378 1-4 včetně řešení a odstranění nalezených nedostatků

Individuální školení strojníků a obsluhy na technologii

Strojníky a obsluhu chladícího či mrazícího zařízení srozumitelně a odborně proškolíme na typ instalované technologie nebo práci se čpavkem. Školení je vhodné pro individuální zaškolení nových pracovníků bez předchozích zkušeností v oboru.

Rozsah školení je individuální dle znalostí a zkušeností strojníků, nejčastěji probíráme:

 • Obecný princip chladícího okruhu a funkce použitých komponentů
 • Ukázky řezů a konstrukce použitých komponentů a jejich možné závady
 • Obsluha a údržba kompresorových jednotek
 • Ovládání řídící elektroniky kompresorů a nadřazeného řídícího systému
 • Rozeznání častých provozních závad a postup pro jejich řešení či odstranění
 • Správný postup při detekování drobných netěsností čpavku

Školení BOZP a první pomoci při úrazu čpavkem

Provozovatelům a obsluhujícímu personálu čpavkového zařízení poskytneme srozumitelné a pravidelné školení BOZP pro práci a první pomoc při úrazu čpavkem, které se zakládá nejen na našich vlastních dlouholetých zkušenostech z praxe.

Školení zahrnuje například:

 • První pomoc pří zasažení čpavkem
 • Správný výběr a umístění bezpečnostního vybavení
 • Minimální ochrana při servisní práci a údržbě
 • Příklady řešení vzniklých nouzových situací
 • Vypouštění oleje a postupy při odolejování
 • Rozbor a příčiny vzniklých nehod na čpavkových zařízeních

Zajistíme potřebný servis a údržbu strojovny chlazení.

Nabízíme komplexní servis, údržbu a opravy pístových a šroubových kompresorů výrobců Sabroe, GEA Grasso, Mayekawa (MYCOM) a Bitzer.

Součástí naší servisní činnosti je i údržba výměníků tepla, výparníků, kondenzátorů, armatur, čpavkových čerpadel, ledových ploch zimních stadionů atd.